озоновия слой

Озоновият слой представлява естествен защитен филтър срещу вредните ултравиолетови лъчи от слънцето, които причиняват слънчево изгаряне, катаракта и рак на кожата.

див риган Дороти Леиболд е имала псориазис в продължение на две години, но откакто е започнала да взима масло от див риган P73, тя казва, че вече няма това състояние на кожата. Нейният съвет е да се взема ре. Из невероятната природа около нашето ранчо, се срещат – мащерка, жълт кантарион, бял равнец, дива мента, хвойна, еньовче,

Институтът за мониторинг на атмосферата „Коперник“ заяви в четвъртък, че най-голямата дупка, наблюдавана някога в озоновия слой над Арктика, се затвори.

"Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой" е протоколът, подписан през 1987 г. в Монреал, към Виенската конвенция за защита на озоновия слой.

Озоновия слой В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.

Веществата тетрахлорметан и 1,1,1-трихлоретан са строго ограничени по смисъла на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (3).

Разрушаването на озоновия слой се превръща във все по-популярен проблем. Всеки ден получаваме разнородна и противоречива информация откъде ли не. Озоновият слой е защита за живота на Земята, тъй като единствено той.

Озоновия слой Озоновият слой е онази част от Земната атмосфера, която съдържа относително висока концентрация на озон (няколко милионни части).

Генералната асамблея на ООН обяви 16 септември за Международен ден за опазване на озоновия слой през 1994 г. В този ден през 1987 г. е подписан Протоколът от Монреал за веществата, нарушаващи озона.

Озонова дупка и вредни химични съединения. През 1985 г. в британско списание се появява статия, в която се посочва, че дебелината на озоновия слой.

Националното и европейското законодателство забраняват производство, внос, износ, пускане на пазара и използване на вещества, които нарушават озоновия слой, както и на продукти и съоръжения, използващи, съдържащи.

Technomarket Telefoni Tехно Микс | Електроуреди | Уреди за вграждане – Телефони за консултации 0888 311 365 / 0886 959 605. БЪРЗИ ПОРЪЧКИ по телефон за София на тел. 02 810 10 10 / 02 960 60 60 / 02 868 05 05 Изберете смартфон с план от vivacoМ и вземете на супер цена. Най-новото сред мобилните